mobirise.com

Ska du satsa på att hyra eller köpa en truck

När det kommer till det stora valet om du ska vara den som investerar i att köpa en ny truck eller istället välja att hyra densamma, så är detta för många ett svårt val. Hur som helst behöver det inte vara så svårt. Här handlar det om ditt företags stabilitet och likviditet samt även om du ska använda trucken till många delar i arbetet. Detta kan du läsa mera om på denna sida för att göra ditt val enklare

Valet mellan att hyra eller köpa en truck

När ett val av att köpa eller hyra en truck ska göras av ett företag och dess ägare eller ledning, så kommer det att vara ett beslut som ska baseras på vad som ska utföras, kostnadseffektivitet och hur stort ansvar företaget vill ta på sig.


Här handlar det också om faktorer såsom om behovet kommer att vara konstant. Om det bara är under en kort tid som detta fordon behövs, samt hur mycket jobb runt omkring trucken och dess service samt underhåll som företaget vill ta på sig. Helt enkelt är det inte helt lätt att välja, men vi ska försöka bena ut var och när det blir bäst att hyra truck.

I detta fall kommer det att finnas fördelar och nackdelar både då det gäller att hyra truck likväl som det gör när du ingår ett köp av truck. För vissa företagare är det viktigt att vara ägare av alla de redskap maskiner och fordon som används i verksamheten, medan andra som faktiskt tänker i modernare banor har insett hur bra det kan vara att inte investera för mycket i olika delar rörande företagets verksamhet.


Det kommer också att vara olika rörande ansvaret för den truck som hyrs respektive valet av att hyra en eller flera truckar för driften och verksamheten i företaget.

Fördelar med att hyra en truck

• Du vet att du hyr en truck för företagets verksamhet och ingår aldrig ett avtal där du har en kostnad som du inte kan komma ifrån om aktiviteten i företaget förändras så att du inte längre har ekonomisk möjlighet att, eller ett behov av att behålla detta behålla detta fordon

• Du kommer inte att behöva tänka på service, underhåll och reparationer på din truck gällande allt som ligger utanför felaktigt bruk eller slitage av delar på grund av ålder och användning av trucken

Hyr en truck av märket Abeko
Köp en truck av märket Doosan

Fördelar med att köpa en truck

• Du äger din truck och kommer att vara den som kan räkna detta till ett föremål av värde i företaget, vilket leder till att du har ett högre värde i din verksamhet den dag du bestämmer dig för att sälja och satsa på andra saker i livet

• Du kommer att betala till dig själv och få en betalningsplan där du kan se ett slut och på så sätt bli ägare av trucken. Dagens andrahandsvärde på truckar är högt, vilket gör att du kan få ut ett bra pris vid en eventuell försäljning av detta fordon

Viktig rörande truckar i alla lägen

Något som berör truckar i alla lägen är att de måste tas väl hand om för att fungera och vara det essentiella redskap som krävs för att du ska kunna driva ditt företag med en produktivitet som du utlovar till dina kunder och klienter. Detta betyder då att du alltid måste ha kontakt med ett företag och en samarbetspartner du verkligen kan lita på.


Detta gäller då allt från beslutet att hyra eller köpa truck, till att kunna få den service du behöver när något går sönder eller för att bibehålla produktiviteten. Det får du alltid vid en initial kontakt med en seriös handlare inom detta område som har den erfarenheten och kunskapen som krävs för att du ska göra de rätta valen och få den service du behöver när du behöver den.


Det du ska tänka på är dock att den som hyr en truck aldrig kommer att behöva tänka på allt som rör sig runt service, underhåll och reparationer som uppkommit av skötsam användning förutom de delar som naturligt slits med tiden. Du som väljer att köpa en truck kommer att ha ansvaret att skaffa ett serviceavtal på egen hand och alltid vara den som får stå för kostnaderna för service och eventuella reparationer.

Du som köper truck behöver serviceavtal

Om det nu ändå kommer att vara så att du är den som vill köpa en eller flera truckar, så kommer naturligtvis aldrig detta att vara något fel, såvida du har ett företag och en verksamhet som har ett ständigt behov av dessa fordon samt en stabil likviditet som klarar av kostnaderna för ett köp av truck. Något som du dock ska tänka på innan du avgör att ett köp ska genomföras istället för att hyra truck, är att räkna in de eventuella reparationer som kan uppstå samt kostnaderna för den regelbundna service som behövs för att allt ska fungera.

I det fallet kan det handla om plötsliga reparationer och eventuell akut service, men i de allra flesta fall handlar det om att skaffa ett serviceavtal för regelbunden service och underhåll på dina truckar. I det fallet är det lika viktigt att finna ett företag och en samarbetspartner som kan möta upp mot dina behov och har den kapaciteten ditt företag kräver för att fungera.


I det fallet är du i behov av en seriös servicepartner som har servicetekniker med stor kunskap som kan reda ut alla problem snabbt och säkert på plats. Här du dessutom ett företag som befinner sig på olika platser i landet, behöver du det som kallas för en rikstäckande service.